Eutamius sibiricus

How do you pronounce Eutamius sibiricus?

Pronounciation of Eutamius sibiricus

British Female Listen
British Male Listen
American Female Listen
American Male Listen

Definitions for Eutamius sibiricus

 • noun - terrestrial Siberian squirrel
 • Synonyms for Eutamius sibiricus

  baronduki Eutamius asiaticus baranduki barunduki burunduki

  Antonyms for Eutamius sibiricus

  No antonyms found for Eutamius sibiricus.

  Holonyms for Eutamius sibiricus

  No holonyms found for Eutamius sibiricus.

  Hyponyms for Eutamius sibiricus

  No hyponyms found for Eutamius sibiricus.

  Hypernyms for Eutamius sibiricus

  squirrel

  Meronyms for Eutamius sibiricus

  No meronyms found for Eutamius sibiricus.

  Sounds like Eutamius sibiricus

  eating eating away eating house editing ethnic ethnic joke ethnos eudaemonic eudemonic Eutamias euthanasia euthenics Euthynnus eyedness eyewitness