parosamia

What sounds like parosamia?

Sounds like parosamia

Papaver argemone paper chain paracosm paragon Paraguayan parazoan paregmenon Parisian Parisienne Parjanya parosamia paroxysm Parseeism Parsiism parsimony parson pauperism Percina percussion Pergamum perigon perigone perigonium Persian persimmon person persona Persoonia persuasion Pharaoh's chicken

Definitions for parosamia

 • noun - a disorder in the sense of smell
 • Pronounciation of parosamia

  British Female Listen
  British Male Listen
  American Female Listen
  American Male Listen

  Synonyms for parosamia

  dysosmia olfactory impairment

  Antonyms for parosamia

  No antonyms found for parosamia.

  Holonyms for parosamia

  No holonyms found for parosamia.

  Hyponyms for parosamia

  No hyponyms found for parosamia.

  Hypernyms for parosamia

  disorder upset

  Meronyms for parosamia

  No meronyms found for parosamia.